Time in Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod Oblast, Russia


Nizhny Novgorod time zone: UTC+03:00 or MSK

Current time by city

Daylight saving time (DST) changes in Nizhny Novgorod

No daylight saving time (DST) in Nizhny Novgorod.

Sunrise and sunset time for Nizhny Novgorod

Sunrise: 8:23 AM
Sunset: 4:04 PM
Day length: 7h 40m 46s
Solar noon: 12:14 PM
See the monthly sunrise, sunset, and twilight table for Nizhny Novgorod

Nizhny Novgorod weather

Freemeteo.com: Nizhny Novgorod weather

Nizhny Novgorod, Russia: basic facts and figures

Country: Russia
Federal subject: Nizhny Novgorod Oblast
Nizhny Novgorod coordinates: 56°19′43″ N, 44°00′07″ E
Population: 1,284,164
Wikipedia article: Nizhny Novgorod