Aktualny czas UTC. Uniwersalny czas koordynowany

Uniwersalny czas koordynowany lub UTC jest światowym standardem czasu. Światowe strefy czasowe są zdefiniowane jako dodatnie lub ujemne przesunięcia w stosunku do UTC. UTC zastąpił Greenwich Mean Time (GMT).

UTC to skrót od Coordinated Universal Time (w języku angielskim) lub Temps universel coordonné (w języku francuskim).

Zegary UTC nie mają czasu letniego. W krajach i terytoriach, w których obowiązuje czas letni, przesunięcie względem UTC zmienia się dwa razy do roku.

UTC jest oparty na Międzynarodowym Czasie Atomowym (TAI). TAI jest średnią ważoną sygnałów z ponad 200 zegarów atomowych znajdujących się w około 70 laboratoriach naukowych na całym świecie.

Islandia i jej stolica Reykjavik oraz Ghana i jej stolica Akra zawsze przestrzegają czasu UTC.

Artykuł o UTC w Wikipedii: Uniwersalny czas koordynowany
Artykuł w Wikipedii na temat GMT: Czas uniwersalny