Jaki jest teraz czas UTC?

UTC lub uniwersalny czas koordynowany

Uniwersalny czas koordynowany (UTC) jest światowym standardem czasowym. Światowe strefy czasowe są definiowane jako dodatnie lub ujemne przesunięcia w stosunku do UTC. UTC zastąpiło сzas uniwersalny (Greenwich Mean Time lub GMT).

UTC oznacza Coordinated Universal Time (w języku angielskim) lub Temps universel coordonné (w języku francuskim).

Zegary UTC nie mają czasu letniego. W krajach i terytoriach, w których obserwuje się czas letni, offset z UTC zmienia się dwa razy w roku.

UTC opiera się na międzynarodowym czasie atomowym (TAI). TAI jest średnią ważoną sygnałów z ponad 200 zegarów atomowych zlokalizowanych w około 70 laboratoriach naukowych na całym świecie.

Islandia i jej stolica Reykjavik zawsze obserwują czas UTC.

Artykuł w Wikipedii na temat UTC: Uniwersalny czas koordynowany
Artykuł w Wikipedii na temat GMT: Czas uniwersalny