Warunki korzystania ze strony dateandtime.info

Oprogramowanie dateandtime.info wydobywa informacje istotne dla zapytań użytkowników z bazą danych zawierającą dane miasto, kraj i strefę czasową. Informacje te są następnie przetwarzane i pokazywane w sposób przyjazny dla użytkownika.

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić naszym użytkownikom dokładne i istotne informacje. Jednak, baz danych i oprogramowania mogą zawierać błędy; zasady i przepisy regulujące obliczanie stref czasowych i czasu w różnych krajach i terytoria mogą ulec zmianie.

Dateandtime.info informacje i oprogramowanie są dostarczane "tak jak jest", bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych. Nie gwarantujemy dokładności informacji tej witryny lub przydatności do określonego celu. Informacje na temat dateandtime.info mogą zawierać błędy rzeczowe i typograficzne. Informacje i oprogramowanie dostarczone przez strony dateandtime.info mogą być zmienione, zaktualizowane lub poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia.

Używasz dateandtime.info informacje i oprogramowanie na własne ryzyko.Strona dateandtime.info, jego właścicieli, pracowników i innych osób i firm powiązanych z dateandtime.info podjąć absolutnie żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody lub straty wynikłe z zastosowania dateandtime.info informacji i oprogramowania.