Time difference between El Mahalla El Kubra, Egypt and Vilafranca de Bonany, Spain

El Mahalla El Kubra is 1 hour ahead of Vilafranca de Bonany.
Time in El Mahalla El Kubra Time in Vilafranca de Bonany


El Mahalla El Kubra time zone: UTC+02:00 or EET


Vilafranca de Bonany time zone: UTC+01:00 or CET

El Mahalla El Kubra, Egypt: basic facts and figures

Vilafranca de Bonany, Spain: basic facts and figures