Time difference between Vega de San Mateo, Spain and Ouagadougou, Burkina Faso

Vega de San Mateo is the same time as Ouagadougou.
Time in Vega de San Mateo Time in Ouagadougou


Vega de San Mateo time zone: UTC+00:00 or WET


Ouagadougou time zone: UTC+00:00 or GMT

Vega de San Mateo, Spain: basic facts and figures

Ouagadougou, Burkina Faso: basic facts and figures