Odległość Maskat, Oman – Asmara, Erytrea

2238 km = 1390 mil

Zakładamy kulistą Ziemię jako bliskie przybliżenie prawdziwego kształtu Ziemi (sferoida obła). Odległość jest obliczana jako odległość ortodromiczna pomiędzy centrami miast na powierzchni kuli.

Znajdź różnicę czasu Maskat – Asmara

Maskat, Oman

Państwo: Oman
Współrzędne Maskat: 23°35′02″ N, 58°24′28″ E
Ludność: 797 000
Dowiedz się czas w Maskat
Artykuł w Wikipedii: Maskat

Znajdź odległość: Maskat — inne miasta

Asmara, Erytrea

Państwo: Erytrea
Współrzędne Asmara: 15°20′16″ N, 38°55′54″ E
Ludność: 563 930
Dowiedz się czas w Asmara
Artykuł w Wikipedii: Asmara

Znajdź odległość: Asmara — inne miasta