Różnica czasu między Jerozolimą, Izrael i innych miastach